We wszystkie soboty sklep stacjonarny przy ul. Celnej w Szczecinie będzie nieczynny do odwołania.
Przepraszamy za niedogodności!
Promocja! Modulator Maximum RF4000 :: 99,00 zł ::.
Kategorie
Producent
Kanał YouTube
Sonda
Jaki jest Twój stosunek do planowanych zmian odnośnie abonametu RTV?
Powinno zostać tak jak było do tej pory.
Opłata powinna być pobierana od każdego (np. przy rachunku za energię).
Nie powinno być żadnej opłaty audiowizualnej.
Wszystkich głosów: 2023
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie??
Wpisz adres email!Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie Technosat.pl

Obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.      Sklep internetowy Technosat.pl, działający pod adresami www.technosat.pl prowadzony przez FHU Technosat inż. Ludwik Stankiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Celnej 1, 70-644 Szczecin (NIP: 955-125-94-25, REGON: 811945796 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

2.      Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@technosat.pl, pod numerem telefonu: +48 91 4624 231, +48 91 4624 991 oraz +48 699 146 870.

3.      Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Technosat.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

4.      Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Technosat.pl są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją producenta.

5.   Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego Technosat.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

 

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Zamówienia w sklepie internetowym Technosat.pl  można dokonywać:

a)      poprzez strony internetowe sklepu Technosat.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,

b)    telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 91 4624 231, +48 91 4624 991 oraz +48 699 146 870 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:30, w soboty w godzinach 10:00 – 14:00.

2.   W celu umożliwienia prawidłowej realizacji zamówienia, podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

3.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną.

4.      Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący powinien poinformować Sprzedającego (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: FHU Technosat - inż. Ludwik Stankiewicz, ul. Celna 1, 70-644 Szczecin lub drogą mailową na adres biuro@technosat.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Druk odstąpienia od umowy Kupujący może pobrać ze strony Technosat.pl pod adresem: http://www.technosat.pl/odstapienie.pdf lub sporządzić samodzielnie.

5.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi na mocy art. 38 ustawy w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku produktów oferowanych w ramach sklepu Technosat.pl będą to karty abonamentowe, które zostały uruchomione przez klienta.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania.

7.    Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: FHU Technosat - inż. Ludwik Stankiewicz, ul. Celna 1, 70-644 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.      Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

9.      Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Technosat.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

PŁATNOŚĆ

1.      Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący powinien uiścić płatność na rzecz Sprzedającego.

2.      W sklepie Technosat.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a)     Przelew na konto bankowe Sprzedającego - Bank Handlowy w Warszawie 12 1030 0019 0109 8530 0033 4266. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

b)      Płatność za pobraniem – dokonując zapłaty w momencie dostarczenia towaru przez pocztę lub kuriera. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

c)      Płatność gotówką - dotyczy zamówień gdzie Kupujący osobiście odbiera zamówiony przez siebie towar w siedzibie Sprzedającego przy ul. Celnej 1, 70-644 Szczecin. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

3.      Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

4.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

 

DOSTAWA

1.      Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17:00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3.      Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

4.      Czas dostawy zależy od przewoźnika oraz rodzaju przesyłki.

5.      Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

6.      Podczas odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest  do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, zalecamy odmowę odbioru przesyłki.

7.      Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów.

 

GWARANCJA I SERWIS

1.        Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym Technosat.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

2.        Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3.        Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

4.        Dokument gwarancyjny określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym dokumencie.

5.        Dokument gwarancyjny zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.        Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

1.     W przypadku wykrycia wady towaru po przejściu własności na Kupującego, może on skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.     Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznie (+48 91 4624 991) lub pocztą elektroniczną (biuro@technosat.pl).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.        Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Technosat.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Dostępne przesyłki


Projektowanie instalacji
Towar dnia
AB PULSe 4K mini UHD
700,00 zł
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Dołącz do nas na Facebooku
Realizacje
Najczęściej kupowane
6659893
Google+
© Technosat. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.